Investorsko-inženýrská činnost:

Investorsko-inženýrská činnostJde o služby týkající se odborné technické pomoci při investiční výstavbě, a to jak pro společnosti, orgány státní správy, tak i pro občany. Především jde o odborný dozor nad správným prováděním stavebních prací, převzetí odpovědnosti oprávněné osoby za stavební a projektové práce společností, poradenská činnost v oblasti stavebního práva, přípravy a realizace staveb, projektování staveb a technologií výstavby.
  • Zajištění funkce nezávislého stavebního dozoru pro stavebníky (občany nebo organizace) při realizaci jejich staveb, a to na oborné úrovni soudního znalce.
  • Zajištění funkce odpovědné osoby s oprávněním k provádění staveb a projektování pro společnosti.
  • Zajištění funkce oprávněné autorizované osoby, při výkonu stavebních prací občanů nebo organizací.
  • Zajištění funkce oprávněné autorizované osoby, při výkonu projektových prací občanů nebo organizací.
  • Poradenská činnost v oboru stavebnictví.

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.