Odhad nemovitostí, ocenění nemovitostí

Pro naše klienty zajišťujeme odhad nemovitostí a ocenění nemovitostí.

Jaký je rozdíl v pojmech odhad cen nemovitostí a ocenění nemovitostí.

Vyhotovuji znalecké posudky ve věci "ocenění nemovitostí", a to jak odhady nemovitostí, tak i ocenění nemovitostí podle cenového předpisu.

Mnoho mých klientů za mnou přichází s požadavkem abych jim vypracoval "odhad nemovitostí". Často se však brzy ukáže, že nepotřebují "odhad nemovitostí", ale ocenění nemovitostí  cenou zjištěnou. Jaký je mezi tím rozdíl ?

Ocenění nemovitostí lze provádět mnoha metodami a metodu ocenění nemovitostí znalec volí podle toho jaká cena má být znaleckým posudkem při ocenění nemovitosti určena. Je řada druhů cen a každá cena se používá pro jiné účely.

Pro daňové účely se při ocenění nemovitosti cena neodhaduje, ale zjišťuje se podle cenových předpisů. Proto při oceňování nemovitostí pro daňové účely nelze použít metody určené pro odhad cen nemovitostí.

Odhad ceny nemovitostí znalec provádí tehdy, když má znaleckým posudkem odhadnout tržní hodnotu nemovitosti (obvyklou cenu). Pro odhad cen nemovitostí se používají zcela jiné metody a znalec není při odhadu vázán cenovým předpisem.

Odhad ceny nemovitostí může vyhotovit i odhadce nemovitostí. Odhadce nemovitostí však nemusí být soudní znalec a potom nemůže vydat znalecký posudek o ceně nemovitostí. Soudní znalec může vyhotovit znalecký posudek o ceně nemovitostí, opatřený kulatým razítkem soudního znalce a ve znaleckém posudku je potom uvedeno, zda jde o "odhad ceny nemovitostí" nebo zda jde o "ocenění nemovitosti" zjištěním ceny podle cenového předpisu.

Orgány státní správy (finanční úřady, apod.) akceptují pouze znalecké posudky vypracované soudními znalci, nikoliv odhady nemovitostí vypracované odhadci.

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.