Vlhkost staveb

Negativní vliv působení vlhkosti na stavební konstrukce:

Nadměrná vlhkost ve stavebních konstrukcích má významné negativní účinky na funkci, způsob užívání, životnost stavby a může způsobit i destrukce a porušení stability jednotlivých konstrukcí nebo celé stavby. Negativní účinky lze rozdělit z hlediska působení vlhkosti na konstrukci do čtyř skupin, a to účinky fyzikální , mechanické, biologické a chemické.
Číst dál...

Trhliny v konstrukcích pozemních staveb

Příčiny trhlin v konstrukcích staveb – rozdělení příčin.
Příčiny lze rozdělit podle místa a důvodu jejich vzniku následovně:

1. Příčina je v základové konstrukci.
a) základ byl porušen (praskl, nebo se přetrhl)
  • porušení vlivem tahových napětí
  • porušení vlivem tlakových napětí
  • porušení vlivem smykových napětí
b) základ je v pohybu vlivem pasivního zemního tlaku
  • sedání vlivem změny (snížení) únosnosti základové půdy
  • sedání vlivem přitížení základu
  • sedání vlivem působení součtového zatížení podzákladí
c) základ je v pohybu vlivem aktivního zemního tlaku
  • pohyby vymrzáním podzákladí
  • pohyby vlivem gravitačních tlaků horniny
  • pohyby vlivem sesuvu půdy
Číst dál...

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.