Kvalifikace znalce

Vzdělání:

 • vyučen v učebním oboru zedník
 • vyučen v učebním oboru pokrývač
 • střední průmyslová škola stavební - obor pozemní stavby (maturitní zkouška)
 • ČVUT Praha, fakulta stavební, obor stavební konstrukce a dopravní stavby
  (vysokoškolský diplom a titul inženýr)
 • speciální postgraduální povysokoškolské studium na
  ČVUT Praha fakulta stavební, obor ekonomika (vysokoškolský diplom)
 • speciální postgraduální povysokoškolské studium na VUT Brno Ústav soudního inženýrství v oboru technického znalectví
 • speciální postgraduální povysokoškolské studium na UK Praha fakulta pedagogická (vysokoškolský diplom)
 • všechny tři atestace - atestační zkoušky zvláštní způsobilosti pro vybrané činnosti ve výstavbě podle vyhl. č. 8/1983 Sb.
 • autorizační zkouška v oboru pozemní stavby podle zák. č. 360/1992 Sb. (autorizovaný inženýr)
 • znalecká zkouška v oboru oceňování nemovitostí podle zák. č. 36/1967 Sb.
 • jmenování znalcem rozhodnutím předsedy Městského soudu v Praze, v roce 1996, č.j. Spr.1607/94
 • mezinárodní certifikát vydaný rakouskou certifikační společností EUREX Zert podle EN 45013 - znalec pro oceňování nemovitostí
 • mezinárodní certifikát vydaný rakouskou certifikační společností EUREX Zert podle EN 45013 - znalec pro vady a poruchy staveb
 • mezinárodní certifikát vydaný rakouskou certifikační společností EURAS CERT podle ISO/IEC EN 17024 - znalec pro oceňování nemovitostí a vady a poruchy staveb

Současná odborná činnost:

 • průběžná činnost soudního znalce v oborech ekonomika, stavebnictví, projektování - cca 150 znaleckých posudků za rok
 • odpovědný zástupce za odbornou činnost v oboru stavebnictví a projektování společnosti Vegacom
 • odpovědný zástupce za odbornou činnost v oboru stavebnictví a projektování společnosti Rannila
 • publikační činnost v odborných časopisech, v internetových poradnách a konferencích a na webových stránkách
 • členství a z toho vyplývající činnost v komoře autorizovaných inženýrů ČKAIT
 • členství a z toho vyplývající činnost v Komoře soudních znalců ČR
 • člen výboru Komory soudních znalců ČR (pražské sekce stavebnictví)
 • pravidelná účast na řadě odborných vzdělávacích kurzů v úrovni autorizovaného inženýra a soudního znalce
 • pravidelná účast na tuzemských i mezinárodních výstavách z oborů stavebnictví
 • vlastní pedagogická činnost - přednášky na středních odborných školách, v odborných profesních komorách a fakultách
Praxe:
 • zedník na pozemních stavbách - (manuální odborná činnost)
 • mistr na pozemních stavbách - (praktické řízení výstavby)
 • stavbyvedoucí na pozemních stavbách - (praktické řízení výstavby)
 • projektování pozemních staveb - (projektová činnost)
 • vedoucí referent oddělení realizace investic - (investorsko-inženýrská činnost ve fázi realizace staveb)
 • vedoucí oddělení přípravy investic - (investorsko-inženýrská činnost ve fázi přípravy staveb)
 • vedoucí útvaru investiční výstavby hospodářské organizace - (komplexní řízení investorsko-inženýrské činnosti)
 • investiční náměstek ředitele hospodářské organizace - (manažerská investorsko-inženýrská činnost)
 • investiční ředitel hospodářské organizace - (manažerská investorsko-inženýrská činnost)
 • provozně-technicko-ekonomický náměstek ředitele - (manažerská investorsko-inženýrská činnost)
 • odborný učitel stavebních odborných předmětů - (pedagogická činnost)
 • znalecká činnost v oborech stavebnictví, ekonomiky a projektování
 • člen výboru Komory soudních znalců ČR - pražské sekce stavebnictví

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.