Znalecká činnost

Znalecká činnostVyhotovení znaleckých posudků a odhadů cen nemovitostí pro fyzické i právnické osoby, soudy, policii ČR, orgány státní správy, organizace, podnikatele a občany.


Soudní znalec v oboru oceňování nemovitostí:
Zejména pro objekty:

Rodinné domy, obytné domy, rekreační chalupy, rekreační domky, rekreační a zahrádkářské chaty, garáže, byty, nebytové prostory všeho druhu, domy s nájemními byty, budovy všech druhů, haly všech druhů, pozemky všech druhů, hroby, hrobky a hřbitovní stavby, a další stavby.
Zejména pro účely:
Převodu vlastnictví kupní smlouvou (koupě a prodej), převodu vlastnictví darovací smlouvou, vypořádání dědictví, vypořádání společného jmění manželů, vypořádání podílového spoluvlastnictví, pro peněžní ústav při ručení nemovitostí za poskytnutý úvěr, určení ceny nemovitostí při jejich zahrnutí do jmění firmy, pro peněžní ústav při zřizování hypotečních úvěrů, pro restituční řízení, pro konkurzní řízení, informativní ocenění jako podklad pro ekonomické rozhodování, apod.

Soudní znalec v oboru stavebnictví:
Znalecké a expertní posudky v oblasti - vad a poruch pozemních staveb a jejich konstrukcí. Pro soudní spory a řešení sporů mezi jednotlivými účastníky výstavby.


Soudní znalec v oboru projektování:
Znalecké a expertní posudky v oblasti - vad a nedostatků projektové dokumentace stavby.

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.