Projektová činnost

Vyhotovení projektů pozemních staveb a jejich rekonstrukcí pro občany.
- Zpracování projektové dokumentace pozemních staveb a jejich rekonstrukcí.

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.