Znalec

Znalecká činnost:
Vyhotovení znaleckých posudků pro soudy, policii ČR, orgány státní správy, organizace, podnikatele a občany.

V oboru oceňování nemovitostí:
Zejména pro objekty:
Rodinné domy, obytné domy, rekreační chalupy, rekreační domky, rekreační a zahrádkářské chaty, garáže, byty, nebytové prostory všeho druhu, domy s nájemními byty, budovy všech druhů, haly všech druhů, pozemky všech druhů, hroby, hrobky a hřbitovní stavby, a další stavby.

Zejména pro účely:
Převodu vlastnictví kupní smlouvou (koupě a prodej), převodu vlastnictví darovací smlouvou, vypořádání dědictví, vypořádání společného jmění manželů, vypořádání podílového spoluvlastnictví, pro peněžní ústav při ručení nemovitostí za poskytnutý úvěr, určení ceny nemovitostí při jejich zahrnutí do jmění firmy, pro peněžní ústav při zřizování hypotečních úvěrů, pro restituční řízení, pro konkurzní řízení, informativní ocenění jako podklad pro ekonomické rozhodování, apod.

V oboru stavebnictví:
Technické expertní posudky v oblasti - vad a poruch pozemních staveb.

V oboru projektování:
Technické expertní posudky v oblasti - vady a nedostatků projektové dokumentace stavby.

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.