Stavebně dodavatelská činnost

V současné době je stavební činnost omezena pouze na provádění prací v souvislosti se stavebnětechnickým průzkumem v rámci znalecké činnosti. Provádíme sondy do stavebních konstrukcí a stavebnětechnická měření. Stavební činnost v rozsahu klasické výstavby stavebních objektů, nebo jejich rekonstrukcí je dočasně omezena z organizačních důvodů na minimum.

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.