vyhláška číslo 496/2005 Sb.

Vyhláška o poskytování cestovních náhrad.

Ročník 2005
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
PROFIL PŘEDPISU:


Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot

Citace: 496/2005 Sb.     Částka: 173/2005 Sb.
Na straně (od-do): 9796     Rozeslána dne: 23. prosince 2005
Druh předpisu: Vyhláška     Autoři předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Datum přijetí: 9. prosince 2005     Datum účinnosti od: 1. ledna 2006
Platnost předpisu: ANO     Pozn. k úč.:

Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
119/1992 Sb. § 8 odst. 1
Předpis mění:
Předpis ruší:
647/2004 Sb.
Text předpisu:

496

VYHLÁŠKA
ze dne 9. prosince 2005,

kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních
náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 8 odst. 1 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 125/1998 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1
Sazby stravného

(1) Sazby stravného podle § 5 odst. 1 zákona činí
a)  58 Kč až 69 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b)  88 Kč až 106 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,
c)  138 Kč až 165 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

(2)  Sazba stravného podle § 5 odst. 3 zákona činí 58 Kč.

§ 2
Sazby základních náhrad za používání silničních
motorových vozidel


Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 7 odst. 2 zákona činí
a)  1,00 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek,
b)  3,80 Kč u osobních silničních motorových vozidel.

§ 3

Průměrné ceny pohonných hmot
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 7 odst. 5 věty druhé zákona činí
a) 30,10 Kč u benzinu automobilového 91 O Speciál,
b) 29,50 Kč u benzinu automobilového 91 O Normal,
c) 30,40 Kč u benzinu automobilového 95 O Super,
d) 34,40 Kč u benzinu automobilového 98 O Super plus,
e) 29,50 Kč u motorové nafty.

§ 4

Zrušuje se vyhláška č. 647/2004 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot.

§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

Ministr:
Ing. Škromach v. r.

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.