Vyhláška č. 540/2002 Sb.

Vyhláška č. 540/2002 Sb., o oceňování nemovitostí.


VYHLÁŠKA č. 540/2002 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
Účinnost: 1. 1. 2003
Zdroj: částka 187/2002 Sb.

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.