Prosklení lodžie panelového domu

V současné době si vlastníci bytových jednotek v panelových bytových domech provádějí řadu stavebnětechnických úprav. Jednou z častých úprav je prosklení lodžie. Ne vždy však taková úprava končí ke spokojenosti uživatele bytu. I takovou zdánlivě banální stavební úpravu je nutné provádět s pečlivým posouzením všech stavebnětechnických okolností. Cílem prosklení je uzavření prostoru lodžie vůči venkovnímu prostředí a odstranění tím nepříznivých vlivů povětrnosti na vnitřní prostor lodžie. Zateplením tohoto prostoru dojde také ke zmenšení tepelných ztrát v místnostech přilehlých k lodžii a odstranění negativního vlivu tepelných mostů v panelové stěně oddělující lodžii od vnitřního prostoru a navíc k úspoře energie. Zdánlivě tedy tato úprava přináší pro uživatele bytu pouze samé výhody. Je však nutné počítat s tím, že když uzavřením lodžie zvýšíme v tomto prostoru teplotu, musí mít stěny lodžie (pokud jsou z druhé strany vystaveny venkovnímu prostředí) dostatečné tepelněizolační vlastnosti. Pokud takové vlastnosti tyto stěny nemají, lze očekávat dosažení teploty rosného bodu na vnitřní stěně lodžie a kondenzaci vodní páry na této stěně. Uživatel bytu se potom často dostává do nepříjemné a někdy i velmi těžko řešitelné situace. K odstranění vlhkosti, a z ní plynoucích plísní (mnohdy i karcinogenních), je nutné zlepšit tepelněizolační vlastnosti panelové stěny zvětšením tepelného odporu (viz. ČSN 73 05 40). To je možné pouze dodatečným zateplením stěny. Ze vnitřní strany takovou úpravu udělat nelze, protože by docházelo ke kondenzaci vodních par pod provedeným zateplením (vnitřní kondenzaci) a situace by byla ještě horší, protože by bez možnosti vizuální kontroly zahníval zevnitř zateplovací obklad, který by navíc po promočení kondenzátem měl omezenou funkci. Zateplit tedy lze pouze zvenku, a takový zásah do fasády domu je pro jednotlivého uživatele bytu naprosto nereálný. Musel by se zateplit celý obvodový plášť domu a na takovou investici mnohdy nemají ostatní vlastníci domu dostatek finančních prostředků. Dotyčný vlastník bytu má potom pouze jedinou možnost. Vzdát se svého prosklení lodžie tím, že prosklení otevře a čekat až někdy dojde k zateplení fasády domu. Z toho plyne zbytečná investice do prosklení lodžie a zklamání.

Předložený příklad ukazuje právě tento problém. Bytový panelový dům postavený z typizovaných železobetonových panelů systému T08-B vykazuje typické nedostatky této soustavy T08-B, to je velmi nízký tepelný odpor obvodových stěn a parapetů a pasivní bilance vodní páry u parapetů. Lodžie je vysunuta z fasády (viz. půdorys) a její boční stěny jsou proto vystaveny působení vnějších povětrnostních vlivů. Po prosklení lodžie a z toho plynoucího zateplení a uzavření tohoto prostoru, dochází k nízké povrchové teplotě na bočních stěnách lodžie a kondenzaci vodních par. Jedinou možností je zateplit fasádu vnějším zateplovacím fasádním obkladem, nebo odstranit prosklení lodžie.

Vnitřní stěna prosklené lodžie poškozená vlhkostí z povrchové kondenzace vodních par... Půdorys podlaží, ze kterého je patrné vysunutí lodžie z fasády domu...

Lodgie 1          Lodgie 2info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.