Tepelný most stropním nosníkem

Stropní nosník tepelným mostem:
Už několikrát jsem se setkal s následující vadou stavby. Majitel domu si stěžuje, že se mu na stropě obytné místnosti občas objevují pruhy a zase po čase mizí. Pruhy jsou přímé, kolmé na obvodovou stěnu, nejznatelnější jsou u stěny a směrem do místnosti se ztrácejí. Někdy jsou kratší a někdy delší, někdy jsu více výrazné a někdy méně. Vysvětlení je jednoduché. Jde o skrytou vadu stavby. Na vině je stavební dodavatel, který odvedl nekvalitní práci a také stavební dozor, který měl při správném výkonu svojí funkce tuto vadu odhalit už při výstavbě.
Vysvětlení:
Místnost je zastropena stropní konstrukcí, která využívá jako nosné prvky ocelové nosníky uložené na obvodovém zdivu. Jde například o klasický montovaný strop z keramických stropních desek typu Hurdis. Ocelové nosníky nesmějí nikdy procházet celou obvodovou zdí až do jejího vnějšího líce. Pokud tomu tak je a čelo nosníku není dostatečně tepelně odizolováno, funguje nosník jako dokonalý tepelný most. Za chladného počasí nosník přivádí z fasády, skrze obvodovou stěnu, nízkou teplotu a ochlazuje tak část stropní konstrukce v interiéru stavby. Jakmile je v této ochlazené části stropu dosažena teplota rosného bodu, začne kondenzovat vodní pára a konstrukce začne v tomto místě vlhnout. Při vnitřní kondenzaci se ani nemusí projevit žádné orosení na povrchu konstrukce, protože vlhkost vzniká uvnitř konstrukce a okamžitě se vsákne do okolního nasákavého materiálu omítky a stropních desek. Závada se potom projevuje jako výše popsané pruhy.
Náprava je jednoduchá. Je nutné odsekat fasádu v místech osazení nosníků. Čela nosníků se musí zkrátit, aby nevyčnívala ze zdiva. Přes čela nosníků se musí přiložit na obvodové zdivo tepelná izolace např. Lignopor. Potom se opraví fasáda a je po potížích.

Na obrázku dole je vidět tato vada právě ve fázi realizace stavby, kdy jí měl zjistit stavební dozor. Všimněte si jak hodně vyčnívá ocelový nosník z líce obvodového zdiva. Heraklit pod vyčnívajícím nosníkem je vnější povrch železobetonového ztužujícího věnce, který je tepelně izolován lignoporem. Pokud by nyní byla provedena na zdivo fasáda, a vyčnívající nosník by byl zakryt pouze fasádní omítkou, vznikne tím výše popsaná skrytá vada.

Ocelový nosník z hurdiskového stropu prochází obvodovou stěnou až do fasády domu...

Informace týkající se problematiky vad a poruch staveb z hlediska uplatnění záruky za kvalitu stavebního díla a nároku investora na případné náhrady, najdete také na těchto webových stránkách, a to v části:

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.