Prostup stropní konstrukcí ploché střechy

Z ploché střechy je proveden prostup pomocí chráničky z ocelové trubky, ve které jsou vedeny koaxiální kabely od televizních antén umístěných na střeše. Tento prostup je, i přes veškerou snahu o utěsnění proti zatékání, stálým zdrojem vlhkosti. Je nutné si uvědomit, že zdrojem vlhkosti není v tomto případě zatékání, ale kondenzace vodních par v okolí ocelové trubky, která je tepelným mostem. Jde o chybně provedený konstrukční detail, kde ocelová trubka prochází celou stropní konstrukcí a svojí dobrou tepelnou vodivostí ochlazuje stropní konstrukci ve své bezprostřední blízkosti. Na povrchu trubky a stropní konstrukci v její blízkosti potom dochází k dosažení teploty rosného bodu a kondenzaci vodních par. Kondenzovaná voda se potom roztahuje v celém rohu (viz. fotodokumentace), a způsobuje vznik plísní. Ocelová trubka navíc ve vlhkém prostředí trpí rychlou korozí. Je nutná radikální oprava tohoto konstrukčního detailu, utěsňování okolí trubky proti zatékání a obnova malířských nátěrů nemají smysl. Ocelovou trubku je nutné vyměnit za trubku z plastu, který má menší tepelnou vodivost (novodur, hostalen, nebo jakýkoliv jiný vhodný polymer). Utěsnění je třeba provést tepelněizolačním materiálem také uvnitř trubky (např. vypěněním polyuretanovou pěnou).

Prostup stropní konstrukcí ploché střechy

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.